Privacyverklaring

Persoonsgegevens

 

Meerzien Ontwikkelingsondersteuning (verder genoemd als Meerzien) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meerzien en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meerzien hebt verstrekt.

Meerzien  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

   • Uw voor- en achternaam
   • Uw adresgegevens
   • Uw telefoonnummer
   • Uw e-mailadr

Meerzien gebruikt uw gegevens ten behoeve van:

Website:

Meerzien verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Ontwikkelingsondersteuning/Begeleiding:

Daarnaast gebruikt Meerzien uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Voor het opnemen van het hiervoor noodzakelijke beeldmateriaal wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de betrokkenen.

Voor opnames van kinderen jonger dan 16 jaar wordt toestemming gegeven door hun ouders/verzorgers.

Voor opnames van jongeren ouder dan 16 jaar wordt aan henzelf toestemming gevraagd.

In de privacy overeenkomst geeft u toestemming voor het maken van beeldmateriaal, het bewaren van beeldmateriaal en, indien nodig, versturen van de filmclips ten behoeve van de ontwikkelingsondersteuning/begeleiding.

Bewaren van gegevens

Meerzien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen met anderen

Meerzien verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en na toestemming van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Meerzien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meerzien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meerzien.com. Meerzien zal z.s.m. op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Meerzien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Meerzien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meerzien verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@meerzien.com.

www.meerzien.com is een website van Meerzien Ontwikkelingsondersteuning.

Contactgegevens

Meerzien Ontwikkelingsondersteuning

Annelies ten Ham
Lorentzstraat 70, 3817 XM Amersfoort
Telefoon: (06) 55867856
E-mailadres: info@meerzien.com
KvK 68374496
AGB-code: 98103320
Registratie SKJ: 140007919

 

Annelies ten Ham

06 55 867 856

meerzien