Werkwijze

Werkwijze: voor ouders 

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kom ik bij je thuis filmopnames maken. Daarvoor heb ik een paar korte opnames nodig van ongeveer 10 minuten.

Bijvoorbeeld opnames van:

  • vrij spelen, zo mogelijk met broertjes of zusjes.
  • gezamenlijk eten aan tafel.
  • samen een gezelschapsspel spelen.

Bij een volgende afspraak kijken we samen naar de korte filmclips die ik uit de beelden geselecteerd heb.

We kijken naar welke vaardigheden jouw kind al heeft ontwikkeld en waar nog mogelijkheden liggen om te groeien. We zoomen in op waar jij jouw kind kunt ondersteunen om die nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. We sluiten aan bij jouw eigen kracht en versterken wat van nature al bij jou als opvoeder aanwezig is. De daaruit volgende handelingsadviezen zijn in de alledaagse praktijk eenvoudig toe te passen.

Afhankelijk van de ondersteuningvraag kunnen we zo in een klein aantal bijeenkomsten er voor zorgen dat je weer grip krijgt op de opvoeding.

Werkwijze: voor leerkrachten

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch of bij jou op school) kom ik filmopnames maken in de klas.

Ik heb een aantal korte filmopnames nodig van ten hoogste 10 minuten:

  • van vrij spel van de leerling met een paar klasgenoten.
  • van een gestructureerde werksituatie in de klas.
  • van vrij spel, bijvoorbeeld tijden het buitenspelen.

Bij een volgende afspraak bij jou op school laat ik je korte filmclips zien, waarin ik je meeneem in wat ik zie en waaruit concrete handelingsadviezen volgen. Aan de hand van de filmclips kijken we naar vaardigheden die jouw leerling al heeft ontwikkeld en zoomen we in op vaardigheden die nog ontwikkeld kunnen worden. Ik laat zien hoe jij je leerling kan ondersteunen om zich die nieuwe vaardigheden eigen te maken. Belangrijk uitgangspunt is dat we aansluiten bij jouw competenties, het versterkt jouw eigen vaardigheden en daardoor zie je al snel resultaat. De handelingsadviezen zijn altijd eenvoudig in de dagelijkse schoolpraktijk toe te passen.

 

Werkwijze: presentatie voor teams

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik een op maat gesneden aanbod bieden dat bijvoorbeeld kan bestaan uit een presentatie waarin de volgende aspecten aan de orde komen:

Aan de hand van filmclips neem ik je team mee in:

  • essentiële peilers in de ontwikkeling; de Marte Meo elementen
  • de boodschap achter het gedrag van kinderen en hoe kunnen we deze boodschap herkennen
  • hoe kunnen we er de communicatie met kinderen optimaliseren, zien we hun initiatieven, kunnen we ze vertrouwen geven en hoe geven we ze de ruimte om zelf te ontdekken.  

Deze presentatie is laagdrempelig en door het gebruik van filmbeelden zeer praktisch. Het geeft enerzijds op concrete wijze inzicht in de boodschap achter gedrag van kinderen. Anderzijds laat het zien hoe in de dagelijkse praktijk de interactie en de communicatie tussen leiding en kinderen versterkt en geactiveerd wordt.

 

Annelies ten Ham

06 55 867 856

meerzien